Kacper Jankowski
, 22 września 2021 roku

Do zyskania smartfon Vivo Y11s za wyrobienie karty kredytowej od Citibanku

480 zł
smartfon Vivo Y11s
Citibank ruszył z promocją skierowaną do nowych klientów. Wystarczy, że wyrobisz kartę Citi Simplicity i będziesz z niej aktywnie korzystał, a w zamian za to otrzymasz smartfon Vivo Y11s o wartości rynkowej około 480 zł!

Korzyści

480 zł
smartfon Vivo Y11s

Zasady promocji

Skrót promocji

ETAP 1

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu karty wystarczy, że spełnisz poniższe warunki:

  • zalogujesz się do aplikacji mobilnej Citi Mobile,
  • aktywujesz kartę Citi Simplicity,
  • wykonasz płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych na łączną kwotę min. 1000 zł

Na wykonanie pierwszego warunku masz czas do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy z Citi Bankiem, a na spełnienie płatności do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego. Dla przykładu podpisując umowę we wrześniu czas na zalogowanie się do aplikacji masz do końca października, a na wykonanie transakcji kartą do końca grudnia.

Im szybciej spełnisz warunki, tym szybciej otrzymasz nagrodę.

Według regulaminu informacja o przyznaniu nagrody trafi do Ciebie do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Wiadomość znajdziesz w skrzynce bankowości internetowej Citibank Online. Po otrzymaniu informacji nagroda w postaci smartfona Vivo Y11s trafi do Ciebie w ciągu 60 dni.

Jak założyć konto

W promocji możesz wziąć udział wówczas, gdy jesteś osobą nieposiadającą główniej karty kredytowej od Citibanku od 01.01.2021 r .
Złożenie wniosku online
Aby Twój wniosek o kartę Citi Simplicity był rozpatrzony pozytywnie musisz spełniać poniższe wymogi: Dla osoby fizycznej: wiek min. 18 lat, dochód netto min. 1200 zł oraz zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 miesiące Dla firm: wiek min. 18 lat, dochód netto min. 2500 zł, działalność gospodarcza min. 2 lata
Dostarczenie dodatkowych dokumentów
W trakcie złożenia wniosku o przyznanie karty musisz dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dochody, ewentualnie możesz je dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku
Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów wystarczy oczekiwać na odpowiedź banku.

Konto bez opłat

Korzystając z karty mądrze nie ponosisz żadnych opłat za kartę oraz odsetek. Po prostu należy pamiętać o spłacaniu karty w terminie.
0 zł

opłat za konto

SZCZEGÓŁY
0 zł

opłat za kartę

SZCZEGÓŁY
Karta w pierwszym roku rozliczeniowym jest darmowa, jeśli wykonasz w danym miesiącu transakcje na min. 300 zł w sklepach stacjonarnych lub internetowych. Po 12 miesiącach należy w miesiącu wykonywać transakcję na łączną kwotę min. 1000 zł. W innym przypadku opłata standardowa wynosi 12 zł.
0 zł

opłat za bankomaty

SZCZEGÓŁY
Za wypłaty z bankomatów nie ponosisz żadnych opłat, limit wypłat to 6 w ciągu dnia.

Pytania i odpowiedzi

Szukaj